Az adatokkal való munkavégzésre vonatkozó szabályzat

Mi a Pracovné odevy Ziko, s. r. o. cég, Okružná 21/6, 050 01 Revúca, azonosítószám: 46 566 970

A www.munkasnadrag.hu oldalon e-shopot működtetünk

Szolgáltatásaink nyújtásához, áruk értékesítéséhez és weboldalunk működtetéséhez néhány személyes adatot kezelünk.

A személyes adatok kezelését különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szabályozza a személyes adatok feldolgozásával összefüggésben az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a személyes adatokról szóló általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)

I.              Személyes adatok feldolgozása

Személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor

Ha termékeinkről és szolgáltatásainkról érdeklődik, az Ön által megadott elérhetőségei alapján dolgozunk, elsősorban a kérdőíven keresztül.

Milyen okból?

Az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos további megállapodások érdekében rajtuk keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Milyen jogi alapon?

Ennek feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik b) GDPR – szerződéses tárgyalás, ill a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása az Ön kérésére.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Amennyiben nem alakítunk ki további együttműködést, adatait az utolsó közléstől számított legfeljebb 1 évig kezeljük.

Személyes adatok kezelése vásárlás esetén

Ha tőlünk vásárol, az Ön által kitöltött adatokkal dolgozunk helyettünk. Főleg számlázási adatok: név, vezetéknév, cím.

Milyen okból?

Személyes adatokat kell feldolgoznunk szerződésünk teljesítéséhez – áruink vagy szolgáltatásaink Önnek való szállításához. Megrendelése állapotával kapcsolatban is kommunikálunk Önnel az elérhetőségeken, esetleg panaszokkal vagy kérdéseivel kapcsolatban.

A személyes adatok feldolgozását továbbra is a törvényből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében folytatjuk (főleg számviteli és adózási, esetleg panaszkezelési és egyéb célokból).

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Ennek feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik b) GDPR – a szerződés teljesítése és a 6. cikk (1) bekezdése c) GDPR – törvényi kötelezettségünk teljesítése.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Szolgáltatásunk időtartamára, majd az utolsó ilyen szolgáltatásnyújtástól vagy áruszállítástól számított 1 évig.

Hírlevelek (üzleti kommunikáció)

Ha Ön vásárló vásárló, és a vásárláskor nem iratkozott le tőlünk, az Ön e-mail címét használjuk hírleveleink küldéséhez.

Milyen jogi alapon?

Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (3) bekezdése alapján ezt megtehetjük, ha Ön ezt a vásárlás során nem tiltotta meg.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

1 év/év az utolsó vásárlástól számítva. A hírlevélről bármikor leiratkozhat e-mailben vagy az info@munkasnadrag.hu címen.

II. Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Adatai nálunk maradnak. Ennek ellenére egyes cégek vagy más személyek nálunk dolgoznak és hozzáférnek az adatokhoz, mert segítik e-shopunk működtetését. Ők:

áruszállításban részt vevő cégek
fizetéstovábbításban részt vevő cégek
e-mail szolgáltató
marketing ügynökség

Személyes adatokat csak az Európai Unió területén kezelünk.

III. Mit kell még tudni?

Cégünknél van egy kijelölt személyes adatvédelmi tisztviselő.

Cégünknél a döntések automatikus feldolgozás vagy profilalkotás alapján születnek.

IV. Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

A GDPR rendelet feljogosítja Önt többek között arra, hogy kapcsolatba léphessen velünk, és tájékoztatást kérjen arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait, hozzáférést kérhet tőlünk ezekhez az adatokhoz, és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését, vagy kérheti az adatkezelés korlátozását. , kérhet másolatot a kezelt személyes adatokról, kérheti tőlünk bizonyos helyzetekben a személyes adatok törlését, és bizonyos esetekben joga van azok hordozhatóságához. Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat.

Ha úgy gondolja, hogy nem megfelelően kezeljük az adatokat, jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, vagy bírósághoz fordulni követelésével.

Ezek a feltételek 2021. szeptember 11-től hatályosak