ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK AZ E-ÜZLETEKRE

Jelen általános szerződési feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) szabályozzák Önt, mint vásárlót és minket, mint eladókat a www.munkasnadrag.hu weboldalon keresztül létrejött szerződéses jogviszony keretében megillető jogokat és kötelezettségeket.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden információt a Személyes Adatkezelési Szabályzat tartalmaz, amely itt található: https://munkasnadrag.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Mint bizonyára tudja, elsősorban távolról kommunikálunk. Ezért a Szerződésünkre is vonatkozik, hogy olyan távoli kommunikációs eszközöket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a mi és Ön egyidejű fizikai jelenléte nélkül egyezzünk meg.

Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben az Ön E-shopunkon történő vásárlása során közösen megállapodtunk, akkor ez a konkrét megállapodás elsőbbséget élvez a Feltételekkel szemben.

NÉHÁNY FOGALOMMEGHATÁROZÁS
Az ár az a pénzügyi összeg, amelyet az Árukért fizet;
A szállítási ár az a pénzügyi összeg, amelyet Ön az Áruk kiszállításáért fizet, beleértve a csomagolás árát is;
A teljes ár az Ár és a Szállítási Ár összege;
Az áfa a hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó;
Az e-shop egy általunk a munkasnadrag.hu címen üzemeltetett webáruház, ahol az Áruk vásárlása történik;
A számla a teljes árról szóló általános forgalmi adóról szóló törvény szerint kiállított adóbizonylat;
Mi vagyunk a Pracovné odevy Ziko s. r. o., amelynek székhelye: Okružná 21/6, 050 01 Revúca, Szlovák Köztársaság, IČO 46 566 970, a törvény szerint eladó;
A megrendelés az Ön visszavonhatatlan javaslata Áruvásárlási Szerződés velünk való megkötésére;
A szerződés az E-shopon keresztül elküldött, megfelelően kitöltött Megrendelés alapján létrejött adásvételi szerződés, amely akkor jön létre, amikor Ön a Megrendelésről visszaigazolást kap tőlünk;
A felhasználói fiók az Ön által megadott adatok alapján létrehozott fiók, amely lehetővé teszi a megadott adatok tárolását, valamint a megrendelt Áruk és a megkötött Szerződések történetének tárolását;
Ön az E-shopunkban vásárló személy, akire a törvény vásárlóként hivatkozik;
Az áruk minden, amit az E-shopban megvásárolhat.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK
Az áruk vásárlása kizárólag az E-shop webes felületén keresztül lehetséges.
Áruk vásárlásakor az Ön kötelessége, hogy minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően közöljön velünk. Ezért az Ön által az Áru megrendelésekor megadott információkat helyesnek és valósnak tekintjük.
A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Velünk csak cseh nyelven lehet szerződést kötni.
A szerződés távolról, az E-shopon keresztül jön létre, a távoli kommunikációs eszközök igénybevételének költségeit Ön viseli. Ezek a költségek azonban semmiben sem térnek el attól az alapdíjtól, amelyet Ön ezen erőforrások használatáért (vagyis különösen az internet-hozzáférésért) fizet, így Önnek nem kell számolnia az általunk felszámított további költségekkel. a Teljes ár. A Megrendelés elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a távoli kommunikáció eszközét használjuk.
Ahhoz, hogy megköthessük a Szerződést, létre kell hoznia egy Megrendelés-tervezetet az E-shopon. Ennek a javaslatnak a következő információkat kell tartalmaznia:
Tájékoztatás a megvásárolt Árukról (az E-shopban a „Kosárba tesz” gombbal jelzi a megvásárolni kívánt árut);
Tájékoztatás az Árról, a Szállítási Árról, a Teljes Ár fizetési módjáról és az Áru szállításának szükséges módjáról; ezek az adatok a Megrendelés tervezetének elkészítése részeként kerülnek megadásra az E-shop felhasználói környezetben, míg az Ár, Szállítási Ár és Teljes Ár információ automatikusan az Áru és a választott szállítási mód alapján. Általad;
Az Ön azonosító adatai, amelyeket az áruk kiszállításához használtunk, különösen a név, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám és e-mail cím;
Olyan Szerződés esetén, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, tájékoztatást arról is, hogy mennyi ideig szállítjuk Önnek az Árut.
A Megbízási tervezet elkészítése során az adatokat módosíthatja, ellenőrizheti annak megalkotásáig. A „Megrendelés fizetéshez kötve” gomb megnyomásával történő ellenőrzés után létrejön a Megrendelés. A gomb megnyomása előtt azonban meg kell erősítenie, hogy ismeri és elfogadja jelen Feltételeket, ellenkező esetben a Megrendelés létrehozása nem lehetséges. Egy jelölőnégyzetet használunk a megerősítéshez és a hozzájáruláshoz. A „Megrendelés Fizetés” gomb megnyomása után az összes kitöltött adatot közvetlenül hozzánk küldjük.
Megrendelését a részünkre történő kézbesítést követően a lehető legrövidebb időn belül visszaigazoljuk a Megrendelésben megadott e-mail címére küldött üzenettel. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalóját. A Megrendelés részünkről történő visszaigazolásával létrejön a Szerződés köztünk és Ön között. A Megrendelés napján hatályos szövegezési feltételek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem tudjuk visszaigazolni a megrendelését. Ezek különösen olyan helyzetek, amikor az Áruk nem állnak rendelkezésre, vagy amikor Ön az általunk megengedettnél nagyobb számú Árut rendel. Az E-shopon belül azonban mindig előzetesen tájékoztatjuk Önt az áruk maximális számáról, így ez nem érheti meglepetést. Abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudjuk visszaigazolni a Megrendelést, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Szerződés megkötésére a Megrendeléshez képest módosított formában. Ebben az esetben a szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat.
Abban az esetben, ha az E-shopban vagy a Megrendelés tervezetében nyilvánvalóan hibás Ár van feltüntetve, nem vagyunk kötelesek az Árut ezen az áron szállítani Önnek, még akkor sem, ha megkapta a Megrendelés visszaigazolását, és ezzel megkötötte a Szerződést. Ilyen helyzetben azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Megrendeléshez képest módosított formában új Szerződés megkötésére. Ebben az esetben az új Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. Amennyiben ajánlatunkat annak elküldésétől számított 3 napon belül sem erősíti meg, jogosultak vagyunk a megkötött Szerződéstől elállni. Nyilvánvaló hibának minősül az Árban például az a helyzet, amikor az Ár nem egyezik a többi eladónál megszokott árral, vagy hiányzik vagy megmarad egy szám.
A Szerződés megkötése esetén Ön köteles a teljes árat megfizetni.
Ha felhasználói fiókot állított be, azon keresztül rendelhet. Ön azonban ilyen esetben is köteles ellenőrizni az előre kitöltött adatok helyességét, valóságtartalmát és teljességét. A Megrendelés elkészítésének módja azonban megegyezik a Felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlóéval, előnye azonban, hogy nem kell ismételten kitöltenie azonosító adatait.
Bizonyos esetekben engedményt adunk az Áruk vásárlásakor. A kedvezmény biztosításához a Megrendelési javaslat részeként az előre meghatározott rovatban ki kell töltenie a kedvezményre vonatkozó adatokat. Ha így tesz, az Árut kedvezményesen biztosítjuk Önnek.FELHASZNÁLÓI FIÓK
Az E-shopban történő regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói fiókjához.
Felhasználói fiók regisztrálásakor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, illetve változás esetén frissíteni.
A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Az Ön kötelessége, hogy ezeket a hozzáférési kódokat bizalmasan kezelje, és ezeket az adatokat senkinek ne adja át. Nem vállalunk felelősséget, ha visszaélnek velük.
A felhasználói fiók személyes, ezért Ön nem jogosult harmadik felek általi használatára.
Törölhetjük felhasználói fiókját, különösen, ha 5 évnél hosszabb ideig nem használja, vagy ha megszegi a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel a hardver és szoftver berendezések szükséges karbantartására.
ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONFOGLALÁS
Az ár mindig az E-shopon belül, a Megrendelés-tervezetben és természetesen a Szerződésben is szerepel. Az E-shopon belül az Árukra meghatározott Ár és a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár közötti eltérés esetén a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár az irányadó, amely mindig megegyezik a Szerződésben szereplő árral. A szállítási árat, illetve az ingyenes szállítás feltételeit szintén a Megrendelés-tervezet tartalmazza.
A teljes ár ÁFA-t tartalmaz, amely tartalmazza a törvényben meghatározott összes díjat.
A Szerződés megkötése után és az Áru átadása előtt a Teljes ár megfizetésére kötelezzük Önt. A teljes árat az alábbi módokon fizetheti ki:
Banki átutalás. Fizetési információkat a Megrendelés visszaigazolásaként küldünk Önnek. Átutalásos fizetés esetén a Teljes ár 5 munkanapon belül esedékes.
Kártyával online. Ebben az esetben a fizetés a VUB/Besteron/CardPay fizetési átjárón keresztül történik.
Utánvétes fizetés. Ebben az esetben a fizetés az Áru leszállításakor történik, nem az Áru átadásával. Utánvétes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
Személyes átvételre készen. Az áruk készpénzben történő kiegyenlítése telephelyünkön történő átvétel esetén lehetséges. Személyes átvételkor készpénzes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
A számlát a teljes ár kifizetését követően elektronikus formában állítjuk ki, és az Ön e-mail címére küldjük. A számla fizikailag is csatolva lesz az Árukhoz, és elérhető a Felhasználói fiókban.
Az Áru tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha kifizette a teljes árat és átvette az árut. Banki átutalással történő fizetés esetén a Teljes ár a Számlánk jóváírásával, egyéb esetekben a fizetéskor kerül kifizetésre.
ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, A DOLGOK KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATÁNAK ÁTVÉRÉSEAz árut az Ön által választott módon szállítjuk ki Önnek, és az alábbi lehetőségek közül választhat:
Személyes átvétel a Zásilkovna cég átvételi pontjain;
Szállítás fuvarozó cégeken keresztül: DPD
Az árut csak Csehországon belül lehet kiszállítani.
Az Áruk szállítási ideje mindig a rendelkezésre állástól, valamint a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az Áruk várható szállítási idejét a Megrendelés visszaigazolásában közöljük. Az E-shopon feltüntetett időpont tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges szállítási időtől. A telephelyen történő személyes átvétel esetén minden esetben e-mailben értesítjük az áru átvételének lehetőségéről.
Az Áru fuvarozótól történő átvétele után kötelessége ellenőrizni az Áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni erről a fuvarozót és Bennünket. Abban az esetben, ha a csomagoláson olyan hiba van, amely jogosulatlan kezelésre és a küldeménybe való belépésre utal, nem kötelessége átvenni az Árut a fuvarozótól.
Abban az esetben, ha Ön megszegi az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét, az Általános Szerződési Feltételek 4. pontja szerinti esetek kivételével, ez nem jelenti az Áruk Önnek való szállítására vonatkozó kötelezettségünk megszegését. Ugyanakkor az a tény, hogy Ön nem veszi át az Árut, nem jelenti a köztünk és Ön között létrejött szerződéstől való elállást. Ilyen esetben azonban jogunkban áll elállni a Szerződéstől, ha Ön lényegesen megszegi a Szerződést. Ha e jogunk gyakorlását választjuk, az elállás azon a napon lép hatályba, amikor az elállást kézbesítjük Önnek. A Szerződéstől való elállás nem érinti a fuvarozás árának megtérítéséhez való jogot, illetve a kár megtérítéséhez való jogot, ha az felmerült.
Ha az Ön részéről felmerülő okokból az Árut ismételten vagy a Szerződésben megállapodotttól eltérő módon kézbesítik, az Ön kötelessége, hogy megtérítse az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségek kifizetéséhez szükséges fizetési adatokat a Szerződésben megadott e-mail címére küldjük meg, és az e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül esedékesek.
Az Áru veszélyes sérülése az átvétel pillanatában száll át Önre. Abban az esetben, ha Ön nem veszi át az Árut, az Általános Szerződési Feltételek 4. pontja szerinti esetek kivételével, az Áru sérülésének kockázata abban a pillanatban száll át Önre, amikor lehetősége nyílt átvenni, de az Ön részéről az átvétel nem történt meg. Az Áru sérülésének kockázatának áthárítása azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve Ön viseli az Áruk elvesztésével, megsemmisülésével, sérülésével vagy bármilyen minőségromlásával kapcsolatos valamennyi következményt.
Abban az esetben, ha az Áru nem volt készleten feltüntetve az E-shopban, és a hozzávetőleges elérhetőség időpontja volt feltüntetve, minden esetben tájékoztatjuk Önt:
az Áru gyártásának rendkívüli megszakítása, melynek során mindig tájékoztatjuk Önt a rendelkezésre állás új várható időpontjáról vagy arról, hogy az Árut nem tudjuk kiszállítani;
Szállítónk áruk szállításának késése, miközben mindig tájékoztatjuk Önt az új várható szállítási időről.
Abban az esetben, ha az Árut a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő lejártától számított 30 napon belül sem tudjuk Önnek bármilyen okból kiszállítani, Ön és Ön jogosult elállni a Szerződéstől.

HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK
Garantáljuk, hogy az ÁSZF 7. pontja szerinti Áru sérülési kockázatának átmenete során az Áru hibamentes, különösen, ha:
rendelkezik azokkal a jellemzőkkel, amelyekben Önnel megállapodtunk, és ha kifejezetten nem állapodtunk meg, akkor azokkal, amelyeket az Áru leírásában megadtunk, vagy amelyek az Áru jellegéből adódóan elvárhatók;
alkalmas az általunk meghatározott célokra vagy az ilyen típusú Árukra szokásos célokra;
megfelel az egyeztetett minta minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy kialakítást a minta szerint határozták meg;
megfelelő mennyiségben és tömegben van;
megfelel a jogszabályok által vele szemben támasztott követelményeknek;
harmadik fél jogai nem terhelik.
Abban az esetben, ha az Áru hibás, azaz különösen, ha az 1. cikk szerinti feltételek bármelyike ​​nem teljesül, Ön értesíthet minket a hibáról, és gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (azaz reklamálhat az Áruval kapcsolatban) egy nyilatkozat megküldésével. e-mailben vagy levélben az Azonosító adataink között felsorolt ​​címeinkre. Reklamációhoz használhatja az általunk biztosított formanyomtatvány-mintát is, amely az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képezi. A hibás teljesítéshez fűződő jogának gyakorlása során Önnek meg kell választania a hiba elhárításának módját, és ezt a választást a 7.3. pont szerinti esetek kivételével utólag a mi hozzájárulásunk nélkül nem módosíthatja. A reklamációt az Ön hibás teljesítésből eredő jogának megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem a hiba elhárítását választja, Önt a 7.4. pontban felsorolt ​​jogok illetik meg olyan esetekben is, amikor a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megszegése volt.
Ha a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megsértésének minősül, Önt az alábbi jogok illetik meg:
a hiba elhárítása új Termék hibamentes átadásával, vagy a Termék hiányzó részének átadásával;
a hiba elhárítása az Áru javításával;
ésszerű engedménnyel az Árból;
hogy elálljon a Megállapodástól.

Abban az esetben, ha Ön az a) vagy b) pont szerinti megoldást választja, és a hibát ily módon az általunk jelzett ésszerű határidőn belül nem távolítjuk el, vagy tájékoztatjuk, hogy a hibát ilyen módon nem távolítjuk el a mind a c) és d) pont szerinti jogok megilletik, még akkor is, ha eredetileg nem követeltek a követelés részeként. Ugyanakkor, ha úgy dönt, hogy a hibát az Áru kijavításával távolítja el, és azt tapasztaljuk, hogy a hiba helyrehozhatatlan, értesítjük Önt, és Ön más módszert is választhat a hiba elhárítására.

Ha a hibás teljesítés a Szerződés nem érdemi megszegése, Önt a következő jogok illetik meg:
a hiba elhárítása új Termék hibamentes átadásával, vagy a Termék hiányzó részének átadásával;
a hiba elhárítása az Áru javításával;
méltányos kedvezménnyel az Árból.

Ha azonban a hibát nem távolítjuk el időben, vagy megtagadjuk a hiba elhárítását, Önnek jogában áll elállni a szerződéstől. Elállhat abban az esetben is, ha az Árut nem tudja rendeltetésszerűen használni az Áru javítását követően ismétlődő hibák miatt, vagy az Áru nagyszámú hibája esetén.

Lényeges vagy nem lényeges szerződésszegés esetén Ön nem állhat el a Szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, ha nem tudja visszaküldeni az árut abban az állapotban, ahogy azt átvette. Ez azonban nem vonatkozik a következő esetekben:
ha az Áru állapotában változás következett be a hiba feltárása céljából végzett ellenőrzés eredményeként;
ha az Árut a hiba felfedezése előtt használták;
ha az Áruk változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét nem az Ön tette vagy mulasztása okozta,
ha az árut a hiba felfedezése előtt a szokásos használat során eladták, elfogyasztották vagy megváltoztatták; azonban, ha ez csak részben történt meg, az Áru visszaküldhető része az Ön felelőssége, és ebben az esetben az Árnak az Áruk egy részének használatából származó hasznának megfelelő része nem kerül visszaküldésre. Ön.
A panasz beérkezésétől számított három napon belül az Ön e-mail címére visszaigazoljuk a panasz kézhezvételét, a beérkezés időpontját és a panaszkezelés becsült időtartamát. A panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül kezeljük. A határidő közös megegyezésünk alapján meghosszabbítható. Ha a határidő hiába telik le, elállhat a Szerződéstől.
A kárrendezésről e-mailben értesítjük. Ha a panasz megalapozott, Ön jogosult a felmerült költségek megtérítésére. Ezeket a költségeket Önnek igazolnia kell, például nyugtákkal vagy a szállítási árról szóló bizonylatokkal. Abban az esetben, ha a hibát új Áru leszállításával orvosolták, az Ön kötelessége az eredeti Árut visszaküldeni nekünk, de a visszaküldés költségeit Mi álljuk.
A hibás teljesítésből és keresetből eredő jogok gyakorlására a 1810. és azt követő, 1820. és azt követő §-ok az irányadók. valamint a 2099. és azt követő §-ok pontja, valamint a fogyasztóvédelmi törvény.
Ha Ön vállalkozó, köteles haladéktalanul bejelenteni és reklamálni a hibát, miután azt felfedezte, de legkésőbb az Áru átvételét követő három napon belül.
Ha Ön fogyasztó, az áru átvételétől számított 24 hónapon belül a fogyasztási cikk hibája esetén jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait érvényesíteni.
A hibajogra vonatkozó rendelkezések nem érvényesek az alábbi esetekben:
Olyan áruk, amelyeket alacsonyabb áron adnak el olyan hiba miatt, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg;
az Áruk szokásos használatából eredő elhasználódása;
használt Áru olyan hibája miatt, amely megfelel az áru használatának vagy elhasználódásának, amikor Ön átvette azokat;
amikor az Áruk természetéből következik.

ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
A Szerződéstől való elállás, azaz a közöttünk és Ön között fennálló szerződéses jogviszony megszűnése a kezdettől fogva történhet a jelen cikkben, vagy a Feltételek egyéb rendelkezéseiben meghatározott okokból és módokon, amelyekben az elállás lehetősége kifejezetten szerepel. megállapított.
Ha Ön fogyasztó, azaz olyan személy, aki az üzleti tevékenysége körén kívül árut vásárol, joga van indoklás nélkül elállni a Szerződéstől az Áru leszállításától számított 14 napon belül, a szerződés 1829. a Ptk. Abban az esetben, ha olyan Szerződést kötöttünk, amelynek tárgya többféle Áru, vagy az Áruk több részének leszállítása, ez az időszak csak az Áru utolsó részének leszállításának napjával kezdődik, és az az eset, ha olyan Szerződést kötöttünk, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, az első kézbesítés kézbesítésének napján kezdődik. A Szerződéstől bármely bizonyítható módon elállhat (különösen e-mailben vagy levélben az azonosító adataink között feltüntetett címeinkre). Az elálláshoz felhasználhatja az Általunk biztosított formanyomtatvány mintát is, amely a Feltételek 2. számú mellékletét képezi.
Ön azonban fogyasztóként sem állhat el a Szerződéstől olyan esetekben, amikor a Szerződés tárgya:
Olyan áruk, amelyek Ára akaratunktól függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és előfordulhat a Szerződéstől való elállási időszak alatt;
olyan szeszes italok szállítása, amelyek csak harminc nap elteltével szállíthatók, és áruk akaratunktól függetlenül függ a pénzpiaci ingadozásoktól;
Olyan áruk, amelyeket az Ön kívánsága szerint vagy az Ön számára módosítottak;
Romlandó áruk és olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek egy másikkal;
A csomagolásból eltávolított, zárt csomagolású áru, amely higiéniai okokból nem küldhető vissza;
hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha az eredeti csomagolást megsértették;
újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése;
a digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem fizikai adathordozón, és az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási határidő lejárta előtt, és tájékoztattuk, hogy Ön nem jogosult elállni a Szerződéstől.
Az Általános Szerződési Feltételek 2. cikke szerinti elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön ezen időszak alatt értesítést küld nekünk arról, hogy eláll a Szerződéstől.
A Szerződéstől való elállás esetén az Árat az elállás hatályba lépésétől számított 14 napon belül visszautaljuk arra a számlára, amelyről azt jóváírták, vagy a Szerződéstől való elállásra kiválasztott számlára. Az összeget azonban nem térítjük vissza mindaddig, amíg vissza nem küldi nekünk az árut, vagy amíg nem bizonyítja, hogy visszaküldték nekünk. Kérjük, hogy az árut tisztán, lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt juttassa vissza hozzánk.
A Szerződéstől való elállás esetén a Feltételek 2. pontja szerint Ön köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül részünkre elküldeni, és viselni az áru részünkre történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket. Másrészt Ön jogosult a szállítás árának visszatérítésére, de csak az általunk az Áru kézbesítésére felajánlott legolcsóbb Áru szállítási módnak megfelelő összegben. A megkötött Szerződés megsértése miatti elállás esetén az áru visszaküldésével járó költségeket is fizetjük, de itt is csak a szállítási ár erejéig a legolcsóbb ajánlati módnak megfelelő összegben. az Áruk leszállításáról, amelyet az Áruk leszállításakor felajánlottunk.
Ön felelős számunkra a károkért olyan esetekben, amikor az Áruk megsérülnek abból adódóan, hogy azokat a természetüknél és tulajdonságaiknál ​​eltérő módon kezelte. Ebben az esetben az okozott kárról számlát állítunk ki, miután az Árukat visszaküldték részünkre, és a számlázott összeg 14 napon belül esedékes. Abban az esetben, ha még nem küldtük vissza Önnek a Nyereményt, jogosultak vagyunk a költségek jogcímén fennálló követelést a Nyeremény visszaszolgáltatására vonatkozó követelésével beszámítani.
Bármikor jogunkban áll elállni a Szerződéstől, mielőtt az árut átadjuk Önnek, ha objektív okok állnak fenn, amelyek miatt az Árut nem lehet kiszállítani (különösen harmadik felek részéről vagy a természeten alapuló okok miatt). pontjában meghatározott határidő lejárta előtt is. 9. Feltétel. Akkor is elállhatunk a Szerződéstől, ha nyilvánvaló, hogy Ön szándékosan helytelen adatokat adott meg a Megrendelésben. Abban az esetben, ha Ön üzleti tevékenysége keretében, azaz vállalkozóként vásárol árut, bármikor jogunkban áll indoklás nélkül elállni a Szerződéstől.FOGYASZTÓI VITÁK MEGOLDÁSA
Ha Ön fogyasztó, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében joga van a Szerződésből eredő fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére. Ebben az esetben Ön jogosult felvenni a kapcsolatot a Cseh Kereskedelmi Felügyelőséggel, Központi Felügyelet – ADR Osztály, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése kizárólag az Ön javaslatára indul, abban az esetben, ha a vita közvetlenül velünk nem volt megoldható. Az ajánlatot legkésőbb attól a naptól számítva 1 éven belül lehet benyújtani, amikor Ön a vita tárgyát képező jogát nálunk először gyakorolta.
Önnek joga van bíróságon kívüli vitarendezést kezdeményezni online az ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető OVR-platformon keresztül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ha a mi és az Ön jogviszonya nemzetközi elemet tartalmaz (azaz például árut küldünk a Cseh Köztársaság területén kívülre), a kapcsolatra mindig a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha azonban Ön fogyasztó, ez a megállapodás nem érinti az Ön törvényes jogait.
Minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesítünk. E-mail címünk az Azonosító adataink alatt található. A levelezést a Szerződésben, a Felhasználói fiókban megadott e-mail címére, vagy azon keresztül, amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk, kézbesítjük.
A szerződés csak írásbeli megállapodásunk alapján módosítható. Jogunk van azonban a jelen Feltételek módosítására és kiegészítésére, de ez a változás nem érinti a már megkötött Szerződéseket, hanem csak azokat a Szerződéseket, amelyek a változás hatálybalépése után jönnek létre. A változásról azonban csak akkor értesítjük, ha Ön létrehozta a felhasználói fiókot (hogy új Áru rendelése esetén rendelkezzen ezzel az információval, de a változás nem jelent felmondási jogot, mivel nincs megkötött szerződésünk felmondható), vagy Ön a Szerződés alapján az Árut rendszeresen és ismételten szállítjuk. A változásról legalább 14 nappal a változás hatályba lépése előtt tájékoztatást küldünk e-mail címére. Ha a rendszeres és ismételt áruszállításra kötött szerződés megszűnéséről szóló értesítés elküldésétől számított 14 napon belül nem kapunk Öntől tájékoztatást, az új feltételek Szerződésünk részévé válnak, és a hatályba lépést követő következő Áruszállításra vonatkoznak. a változás dátuma. A felmondási idő 2 hónap.
Vis maior vagy előre nem látható események (természeti katasztrófa, világjárvány, működési zavarok, alvállalkozói kimaradások stb.) esetén nem vállalunk felelősséget a vis maior következtében vagy azokkal összefüggésben okozott károkért, és ha a vis maior állapot 10 napot meghaladó időtartamra tart, Önnek és Önnek jogában áll elállni a Szerződéstől.
Az Általános Szerződési Feltételek melléklete tartalmazza a reklamáció nyomtatványmintáját és a Szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványmintát.
A szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, elektronikus formában archiváljuk nálunk, de az Ön számára nem érhető el. Azonban a jelen Feltételeket és a Megrendelés visszaigazolását a Megrendelés összefoglalójával mindig e-mailben kapja meg, így a Szerződéshez együttműködésünk nélkül is mindig hozzáférhet. Javasoljuk, hogy mindig mentse el a Megrendelés visszaigazolását és a Feltételeket.
Tevékenységünkre a 1826. § (1) bekezdése szerinti magatartási kódex nem vonatkozik g) pontja alapján a Ptk.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.11.09-én lépnek hatályba.